"Het is niet genoeg om niet racistisch te zijn, je moet actief antiracistisch zijn"

Angela Davis

Deze site werd gemaakt voor iedereen die racisme en onbewuste vooroordelen actief wilt bestrijden.

Actief antiracistisch zijn

Antiracistisch zijn betekent actief tegen racisme zijn. Om actief racisme te bestrijden moet je weten waar je over praat. Moet je je eigen denken en handelen onder de loep durven nemen. Moet je weten hoe je actie kan ondernemen en hoe jij kan streven naar raciale rechtvaardigheid.

Wees bereid om moeilijke gesprekken te voeren met je vrienden, families en collega's en houd degenen die hun macht misbruiken verantwoordelijk.

Lees je in om te handelen, je te organiseren en actie te ondernemen.

Deze site werd gemaakt voor iedereen die racisme en onbewuste vooroordelen actief wilt bestrijden. Hier verzamelen we een resem aan bronnen die je kan raadplegen om jezelf bij te scholen en je te inspireren om actie te ondernemen. Deze website is een onvolledig verzamelwerk. Aanvullingen of feedback zijn steeds welkom en kan je doorgeven via dit formulier.

Alle informatie die je hier terugvindt is gecureerd. Deze site bevat verwijzingen naar bronnen die relevant zijn in de strijd tegen racisme. De bronnen naar waar wordt verwezen werden niet door ons gecreëerd en zal steeds de nodige credits naar de originele auteur bevatten. Dit werk werd geïnspireerd door bronnen zoals Anti-racism resources for white people, anti-racism resources, Wit Huiswerk en Justice in June.

Bronnen

Lezen

Lees je in via artikelen en boeken die je helpen om racisme beter te begrijpen.

Kijken

Hier vind je verwijzingen naar films, Netflix shows, Ted Talks en andere bronnen.

Doen

Hier vind je wat jij, nu en in de toekomst, kan doen in de strijd tegen racisme.

Laat je zien en horen

Terwijl het virus Covid-19 de media overheerst. Kampen we als maatschappij al decennia lang met een virus dat sluipend aanwezig is, structureel racisme. Een virus dat kansen wegneemt en ervoor zorgt dat veel potentieel niet kan openbloeien.

Structureel racisme is binnengedrongen in de verschillende lagen van onze maatschappij. Het bevat niet enkel het overduidelijke en directe racisme maar ook de onbewuste vooroordelen die ieder in zich draagt.

Met dit werk willen we actief racisme en onbewuste vooroordelen bestrijden . Maar ons inlezen en bewustzijn creëren alleen is niet voldoende, we moeten allemaal samen duidelijk "neen" zeggen tegen racisme.

Samen klinkt onze stem luider, samen staan we sterk tegen racisme.

Manifest

Onderteken ons manifest zodat we samen structureel verandering kunnen realiseren.